Bottenviken Marint Forum

marintforumFör att aktivera och sammanfatta det maritima samarbetet i Bottenviksbågen startade man maritima forumträffar inom projektet Boundless Bothnian Bay. Vid träffarna samlas aktörer som svarar för och som är intresserade av utvecklingen av Bottenviken till ett gemensamt seminarium som är öppet för allmänheten. Seminariet ordnas några gånger per år.

Programmet i det maritima forumet inkluderar inledningar om aktuella ämnen i anknytning till utvecklingen av Bottenviksområdet. Utifrån inledningarna fortsätter dialogen tillsammans mellan allmänheten och deltagarna. Forumträffarna erbjuder även deltagarna en möjlighet att bilda nätverk och hitta samarbetspartner från olika delar av Bottenviksbågen för gemensamma utvecklingsåtgärder och -projekt. Som huvudspråk i forumet används i regel engelska, men det är också möjligt att framföra frågor och diskutera på svenska och finska.

I det maritima forumet deltar för tillfället följande aktörer: föreningen Bothnian Arc, Forststyrelsen, Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix, Haparanda, Karleby, Kalajoki, kommuner från Uleåborgsregionen, Iilaakso Oy och Meri-Lappi utvecklingscenter. Efter att projektet avslutats ordnas forumet turvis en gång per år av de aktörer som förbundit sig till arbetet.